Tagged: what is swerving

10 Things every motorist should be reminded of-MMDA

10 Bagay Na Dapat Malaman ng Mga Nagmamaneho Ang mga MMDA Enforcers ay hindi pinahihintulutang magsama-sama habang nanghuhuli ng mga motorista. Hindi sila pinahihintulutan kahit na tumayong magkakasama sa bilang na dalawa (2) o...