Your children back to school? Protect your homes with these tips.

Sadyang ang lahat ay abala sa araw ng pasukan.

Mag ingat sa mga magnanakaw at salisi.

Kaya mga nanay at mga kasambahay ugaliin isara ang pinto habang busy sa pag asikaso sa pagpasok ng mga bata.

Ano ang maaring mangyari pag nakaligtaan isara ang gate?

Go tohttp://kurukuronimye.com/2014/06/cops-and-robbers/

You may also like...