Tagged: what to do during police checkpoint philippines

Reminders for police checkpoints

MGA DAPAT TANDAAN SA POLICE CHECKPOINTS 1. Maliwanag dapat ang checkpoint at naka-uniporme ang nagbabantay na personnel. 2. Kapag pinalapit sa checkpoint, bagalan ang takbo ng sasakyan, patayin ang headlights at buksan ang cabin...