Tagged: holdup tips

A regular commuter? Here are tips on how not to be victims of snatching and holdap

Warning sa mga tumatangkilik ng mga pampublikong sasakyan. Tuklasin ang jail free teknik ng mga jeepney holdupers. Importanteng basahin lalo na ang mga kabataan madalas may dalang laptop,Ipad at cellphone sa jeep, AUV Express...